Internationaal Symposium over Energiegeotechniek (SEG23)

Internationaal Symposium over Energiegeotechniek (SEG23)

Cohere Consultants is een van de organisatoren van het volgende internationale symposium over energiegeotechniek, SEG23. Dit symposium wordt gehouden onder auspiciën van het ISSMGE Technical Committee 308 on Energy Geotechnics, en zal plaatsvinden van 2 tot en met 5 oktober 2023 in Delft. Link: SEG23 website

Wij verwachten bijdragen over verschillende onderwerpen op het gebied van Energy Geotechnics, waaronder geothermische energie, energie geoconstructies, energieopslag, CO2 opslag, verwijdering van radioactief afval en geïnduceerde aardbevingen.

Cohere Consultants voegen zich bij het Dutch Technical Team for Dam Safety (DTTD)

Cohere Consultants voegen zich bij het Dutch Technical Team for Dam Safety (DTTD)

Sinds 1 augustus 2022 zijn Cohere Consultants partner geworden in het Partners in Business (PIB) initiatief: het Dutch Technical Team for Dam Safety (DTTD). Het PIB is een publiek-privaat initiatief uit Nederland. Dit Nederlands-Braziliaanse partnerschap is voortgekomen uit een advies van het Nederlandse Risk Reduction (DRR)-team in 2019 om de Braziliaanse regering te helpen bij het formuleren van beleid en maatregelen met betrekking tot de mijnbouwproblematiek. Cohere Consultants maakten toen ook al deel uit van het DRR-team. Het DTTD bestaat op dit moment uit de volgende bedrijven: Antea, Arenal, Rohr-Idreco, Intech, Van Sonsbeek Hulst, Royal Eijkelkamp en Cohere Consultants.

Voortbouwend op de ervaring van Nederland met watergerelateerde uitdagingen en technologische innovaties door triple helix samenwerking, biedt dit cluster van zeven toonaangevende bedrijven een "totaal oplossingspakket" voor veilige en duurzame mijnafvaldammen. Het algemene doel van de DTTD is om samen met onze Braziliaanse partners het risico van de afvaldammen te verminderen tijden de gehel levenscyclus. Daarnaast wil het team de nog aanwezige mineralen in het afval extraheren door zuivering van de afvalwaterstromen,  Het hele team zal van 12 tot en met 15 september 2022 aanwezig zijn op hun stand in het Holland Paviljoen op het komende Exposibram Congress in Belo Horizonte.

Artikel op website cobouw

Artikel op website cobouw

Op 13 april is op de website van cobouw een artikel van ons gepubliceerd over spoortrillingen. Check de link hieronder!


Voorkom slapeloze nachten door spoortrillingen bij nieuwbouw


Hyperspectrale satellietdata voor het bepalen van begaanbaarheid van terrein

Hyperspectrale satellietdata voor het bepalen van begaanbaarheid van terrein

Voor NSO en het Ministerie van Defensie werken wij met onze partners Neo en de Universiteit Utrecht op dit moment aan fase 2 van het SBIR-programma: “Hyperspectrale satellietdata voor het bepalen van begaanbaarheid van terrein”. In deze fase ontwikkelen wij aan de hand van een aantal pilotgebieden aan het genereren van een analyse tool. Een van de producten die onze analysetool genereert is een bodem- en vegetatieclassificatie.

Hiervoor wordt hyperspectrale satellietdata van de PRISMA satelliet gebruikt. Samen met informatie over vochtgehalte en topografie is dit belangrijke input voor defensie om de begaanbaarheid en draagkracht van het terrein te bepalen. Vooral in gebieden waar er weinig informatie beschikbaar is en er geen mogelijkheid is voor verkenningsmissies, is dit belangrijke strategische informatie.

Foto: Ministerie van Defensie

Modelleren van modderstromen door bezwijken van dammen voor opslag van mijnafval

Modelleren van modderstromen door bezwijken van dammen voor opslag van mijnafval

Mònica Novell Morell successfully defended her MSc thesis Geo-Engineering from TU Delft Department of Geoscience and Engineering. Her thesis was on modelling of dam breach flows of mine tailing storage facilities. Mònica tested the performance of the numerical models FLO-2D and HEC-RAS. Dam breach modelling is one of the most important aspects in the risk assessment of mine tailing dams in case of failure like Brumandinho in 2019.

Mònica also compared the numerical models with a simpler GIS-based approach. This can be solution for a high-level safety and environmental impact assessment of the several hundreds of tailing storage facilities that exist in the Brazilian state of Minas Gerais alone, and the thousands of mine tailing storage facilities that are present worldwide. At Cohere Consultants we are very proud of Mònica for achieving this great result!

Internoise 2021

Internoise 2021

Op 4 augustus 2021 geeft Eliam een presentatie op het 50e International Congress Noise Control Engineering, oftewel Internoise. De titel van zijn presentatie luidt:  'Vibration source properties of cargo trains: free field vibration and track side measurement analysis'. Voor meer informatie zie: https://internoise2021.org/

Studie prioritering CC2/CC3 gebouwen afgerond

Studie prioritering CC2/CC3 gebouwen afgerond

Het werk van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) start met het vaststellen bij welke gebouwen versterking wenselijk is in verband met het risico op bezwijken bij een (mogelijke toekomstige) aardbeving. Daarbij gaat het om woningen, maar de NCG kent ook speciale programma’s voor scholen, zorginstellingen, erfgoed en boerderijen. Gebouwen met een CC2/CC3 gevolgklasse, zoals winkels, verenigingsgebouwen of sporthallen, zijn veelal nog niet in de werkvoorraad van de NCG opgenomen.

Om zo efficiënt mogelijk vast te stellen of, en zo ja welke objecten aan de werkvoorraad moeten worden toegevoegd heeft de NCG aan TTE Consultants en Cohere Consultants gevraagd een prioriteringssystematiek voor de objecten te ontwikkelen. De randvoorwaarde daarbij was dat uitsluitend openbaar beschikbare data werd gebruikt. Het gereed komen van de prioriteringsmethode is een eerste stap. Aan de hand van de prioritering kan de NCG bepalen welke objecten daadwerkelijk op constructieve kwetsbaarheid worden onderzocht en eventueel aan de werkvoorraad moeten worden toegevoegd.

Wheel out-of-roundness

Wheel out-of-roundness

In collaboration with Ricardo Rail, Cohere Consultants is studying the influence of wheel out-of-roundness on environmental vibration levels. The study is commissioned by ProRail and includes data-analysis of measured accelerations at axle level in combination with measured vibration levels at free field.

The goal is to increase understanding on how to reduce environmental vibration impact of railway lines in the Netherlands.

Versterking van ons team

Per 1 oktober is Pim van der Male ons team komen versterken! Hij heeft de afgelopen jaren gewerkt aan zijn promotieonderzoek aan de TU Delft op het gebied van een gekoppelde aanpak van de dynamica van offshore windturbines.

Pim blijft ook bij de TU Delft werkzaam, waardoor hij een mooie schakel vormt tussen Cohere Consultants en de TU Delft. Pim is sterk constructief onderbouwd en heeft grondige kennis van dynamica van constructies. Een mooie aanvulling op ons team!

Commissie Mijnbouwschade

Vanaf 1 juli 2020 kunnen particulieren en micro-ondernemers die denken dat zij schade hebben door mijnbouw zich melden bij de Commissie Mijnbouwschade. Siefko Slob van Cohere Consultants is een van de vier leden van de Commissie.

De leden van de Commissie zijn benoemd door de minister van Economische Zaken en Klimaat, voor maximaal 4 jaar. Het benoemen van de leden gebeurt onpartijdig en op basis van deskundigheid. De website van de Commissie is hier te vinden.