Expert consultancy in ondergrond en dynamica

Wie we zijn

Cohere Consultant is opgericht in 2018 door Eliam Vlijm en Siefko Slob. Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau en bieden technisch advies op hoog niveau. Wij helpen onze klanten graag om hun doelen te bereiken. In ons advies zijn we continu op zoek naar coherentie tussen ons advies en de uitdagingen van de klant. We zien grote toegevoegde waarde in samenwerking met andere specialisten.

Wat we doen

Wij zijn ervaren projectmanagers. Als senior specialisten op het gebied van dynamica en ondergrond bieden wij technisch advies op hoog niveau. We maken gebruik van geavanceerde datamodellering- en analysetools. Onze kracht is een snel begrip van problemen op basis van veel of weinig gegevens. We voeren risicobeoordelingen uit en adviseren overheden en autoriteiten over beleid en besluitvorming.

Keten van predictie en meetdata naar beslisinformatie

Keten van predictie en meetdata naar beslisinformatie

Onze bijdrage aan de maatschappij

De wereld om ons heen verandert snel door nieuwe technologieën. Technologieën die zijn bedoeld om ons leven te verbeteren, onze veiligheid te vergroten en allerlei informatie te verzamelen. Wanneer het gaat om besluitvorming, is het echter moeilijk om een beslissing te nemen gebaseerd op feiten zonder begrip en de juiste kennis. Technische specialisten met diepgaand begrip van hun vakgebied zijn daarbij nodig. Onze missie is om bij te dragen aan de maatschappij door het geven van gedegen advies.

Disciplines

Ondergrond

De ondergrond is de meest onzekere factor in projecten. Voor het ontwerp van funderingen of het bepalen van aardbevingsbelasting bijvoorbeeld, speelt het gedrag van de ondergrond een belangrijke rol.

Van de ondergrond is veel bekend maar veel ook niet. We zijn aangewezen op sonderingen, boringen of geofysica om de grond in kaart te brengen.

Bij de interpretatie en het verbinden van al deze informatie is het nodig om verstand te hebben van zowel geologie, geotechniek en funderingstechnieken.

Read More

Trillingen

Een trilling is niets anders dan het bewegen van een constructie of medium. Dit is soms moeilijk te voorspellen. Trillingen kunnen vervelende gevolgen hebben als er schade of hinder door ontstaat.

Door trillingsmetingen uit te voeren kan een goed beeld gekregen worden van trillingsniveaus. Dit vergt naast kennis van metingen ook kennis van dataverwerking en toetsingskaders.

Wanneer predicties van nieuwe situaties nodig zijn, moeten er modellen worden opgesteld. Dit vergt kennis van de verschillende rekenmethoden.

Read More

Aardbevingen

Iedereen die een aardbeving heeft meegemaakt kan beamen dat dit een enorme impact heeft. De impact kan zijn in de vorm van schade of maatschappelijke onrust.

In aardbevingsgevoelige gebieden moet in het ontwerp van gebouwen en constructies hier rekening mee worden gehouden. Het bepalen van een aardbevingsbelasting en vooral de onzekerheid daarvan is niet zo eenvoudig.

Er is kennis nodig van de diepe en ondiepe ondergrond. Ook van seismische processen, golfbewegingen in de ondergrond en hoe gebouwen en constructies hier op reageren. Statistiek is nodig om met onzekerheden om te gaan.

Read More

Aardwarmte

Een veelbelovende duurzame warmtebron is aardwarmte. De constante temperatuur van het water in de ondergrond wordt dan gebruikt als warmtebron.

Onderscheid kan worden gemaakt in ondiepe en diepe ondergrond. Met behulp van warmtepompen wordt bijvoorbeeld de constante temperatuur van de ondiepe ondergrond gebruikt om huizen en gebouwen te verwarmen en te koelen. Warmte-koude-opslag (WKO) genoemd. Deze toepassingen gaan meestal niet dieper dan 150 m.

De diepere ondergrond (meer dan 1 kilometer) wordt in Nederland gebruikt om warm water te onttrekken om daarmee kassen te verwarmen. Er is dan sprake van geothermie. Inmiddels worden kansen en risico's onderzocht om ultradiepe geothermie toe te passen in Nederland (meer dan 4 kilometer diep).

Read More

Nieuws

DRR-Team verslag dambreuk Brazilië gepubliceerd

29 Jan 20

DRR-Team verslag dambreuk Brazilië gepubliceerd

Congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit: 5 en 6 november 2019

17 Sep 19

Congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit: 5 en 6 november 2019

Symposium Energy Geotechnics: 3 oktober 2019

21 Aug 19

Symposium Energy Geotechnics: 3 oktober 2019

Nieuwbouw en Spoortrillingen

14 Aug 19

Nieuwbouw en Spoortrillingen

Wat de mijnbouw kan leren van Nederlandse dijken

20 Feb 19

Wat de mijnbouw kan leren van Nederlandse dijken

Bezwijken van de Brumadinho dam

13 Feb 19

Bezwijken van de Brumadinho dam

Contact

Postal Address
Cohere Consultants v.o.f.
Postbus 1755
3800 BT Amersfoort
 
Office Address
Schipbreuk, Kleine Koppel 14
3812 PH Amersfoort

E-mail: info@cohereconsult.com