Expert consultancy in ondergrond, trillingen en aardbevingen.

Hoogwaardige specialisten met een integrale blik

Kennis van zaken

Wij zijn specialisten op het gebied van dynamica, trillingen, aardbevingen, geologie en geotechniek. Deze kennisvelden worden maar al te vaak onafhankelijk van elkaar toegepast. Wij brengen ze samen. Juist door het samenbrengen van de verschillende disciplines pakken wij ingewikkelde, maar ook schijnbaar minder ingewikkelde problemen adequaat aan.

Samenhang

In onze adviezen zoeken wij naar samenhang tussen onze technische adviezen en het grotere plaatje van onze klanten. Maar ook coherentie tussen de verschillende technische disciplines. Wanneer er een overvloed aan digitale informatie beschikbaar is, vergt het specialistische kennis en een integrale blik om tot een coherent optimaal advies te komen. Daar zijn wij goed in.

Daadkracht

Onze kracht ligt in het snel doorgronden van een probleem op basis van weinig of juist heel veel gegevens. We vertalen data naar informatie of maken modellen om predicties te maken. De predicties kunnen wij dan weer controleren op basis van meetgegevens. Daarmee is de cirkel rond. Wij zijn gewend om snel, efficiënt en doelgericht te werken.

Samenwerking

Onze adviseurs bezitten hoogwaardige specialistische kennis. Wij zien grote meerwaarde wanneer deze kennis onderdeel uitmaakt van integrale adviezen. Door het samenwerken met andere specialisten wordt ons eigen advies sterker. Wij brengen verschillende experts bij elkaar, zodat we het beste advies kunnen leveren aan onze klanten.

Cirkelfiguur: Data - Analyse - Informatie - Model - Predictie - Meten - Data (etc) ---Trillingen, Ondergrond, Aardbevingen

Services

Ondergrond

De ondergrond is de meest onzekere factor in projecten. Voor het ontwerp van funderingen, trillingspredicties of bepalen van aardbevingsbelasting speelt het gedrag van de ondergrond een belangrijke rol.

Je kan nu eenmaal niet in de grond kijken. We zijn daarom aangewezen op sonderingen, boringen of geofysica om de grond in kaart te brengen.

Bij de interpretatie en het verbinden van al deze informatie is het nodig om verstand te hebben van zowel geologie, geotechniek en funderingstechnieken.

Read More

Trillingen

Een trilling is niets anders dan het bewegen van een constructie of medium. Dit is soms moeilijk te voorspellen. Trillingen kunnen vervelende gevolgen hebben als er schade of hinder door ontstaat.

Door trillingsmetingen uit te voeren kan een goed beeld gekregen worden van trillingsniveaus. Dit vergt naast kennis van metingen ook kennis van dataverwerking en toetsingskaders.

Wanneer predicties van nieuwe situaties nodig zijn, moeten er modellen worden opgesteld. Dit vergt kennis van de verschillende rekenmethoden.

Read More

Aardbevingen

Iedereen die een aardbeving heeft meegemaakt kan beamen dat dit een enorme impact heeft. De impact kan zijn in de vorm van schade of maatschappelijke onrust.

In aardbevingsgevoelige gebieden moet in het ontwerp van gebouwen en constructies hier rekening mee worden gehouden. Het bepalen van een aardbevingsbelasting en vooral de onzekerheid daarvan is niet zo eenvoudig.

Er is kennis nodig van de diepe en ondiepe ondergrond. Ook van seismische processen, golfbewegingen in de ondergrond en hoe gebouwen en constructies hier op reageren. Statistiek is nodig om met onzekerheden om te gaan.

Read More

Aardwarmte

Het grootste deel van de energiebehoefte in Nederland bestaat in de vorm van warmte. Aardwarmte kan als duurzame bron in deze behoefte voorzien. Ook kan de ondergrond worden gebruikt voor koeling en de tijdelijke opslag van warmte.

De ondiepe ondergrond heeft een constante temperatuur van ongeveer 15 graden. Met behulp van warmtepompen kan de constante temperatuur van de ondergrond worden gebruikt om huizen en gebouwen te verwarmen en te koelen. Dit heet warmte-koude-opslag (WKO). Deze toepassingen gaan meestal niet dieper dan 150 m.

De diepere ondergrond (meer dan 1 kilometer) wordt in Nederland gebruikt om warm water te onttrekken om daarmee kassen te verwarmen. Dit heet geothermie. Er zijn een aantal concrete plannen om geothermie in te zetten voor stadsverwarming. Ook zijn er plannen om ultradiepe geothermie (meer dan 4 kilometer diep) te gebruiken voor de industriële warmte en de restwarme voor stadsverwarming.

Read More

Nieuws

Congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit: 5 en 6 november 2019

17 Sep 19

Congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit: 5 en 6 november 2019

Cohere Consultants geeft samen met ProRail op 6 november 2019 een presentatie over de handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen op het GTL congres. Daarnaast zit Eliam namens de Nederlandse Trillingsvereniging de dagsessie trillingen voor.

Symposium Energy Geotechnics: 3 oktober 2019

21 Aug 19

Symposium Energy Geotechnics: 3 oktober 2019

Cohere Consultants is een van de organisatoren van het symposium “Energy Geotechnics: Mechanics of the energy transition”. Het symposium vind plaats op 3 oktober 2019 in het Science Centre van de Technische Universiteit Delft.

Nieuwbouw en Spoortrillingen

14 Aug 19

Nieuwbouw en Spoortrillingen

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft de kamer geïnformeerd over de Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen en de innovatieagenda bronaanpak spoortrillingen. Zie hier voor een download link naar deze documenten.

Wat de mijnbouw kan leren van Nederlandse dijken

20 Feb 19

Wat de mijnbouw kan leren van Nederlandse dijken

Een gigantische stortplaats bij een ijzerertsmijn begon te schuiven en zorgde voor een verwoestende modderlawine in Brazilië. Lees de bijdrage van Siefko Slob in de Trouw.

Bezwijken van de Brumadinho dam

13 Feb 19

Bezwijken van de Brumadinho dam

LinkedIN artikel over het bezwijken van de Brumadinho mijnafval dam (artikel is in het Engels).

Trillingen langs het spoor

15 Oct 18

Trillingen langs het spoor

Contact

Postal Address
Cohere Consultants v.o.f.
Postbus 1755
3800 BT Amersfoort
 
Office Address
Schipbreuk, Kleine Koppel 14
3812 PH Amersfoort

E-mail: info@cohereconsult.com