Aardbevingen

Aardbevingen hebben vaak een enorme impact. Zware aardbevingen zoals die voorkomen in Indonesië of Japan, langs de zogenaamde "ring of fire" kunnen leiden tot enorme schade en veel slachtoffers. De meeste slachtoffers vallen doordat huizen en gebouwen instorten, door aardverschuivingen of tsunami's. In Nederland hebben de geïnduceerde aardbevingen door de gaswinning geleid tot schade en bij veel inwoners tot een gevoel van onveiligheid en angst.

Ontwerpen

Bij het ontwerp van aardevingsbestendige huizen en constructies wordt als startpunt meestal een probabilistische benadering gekozen. Dit betekent dat je kijkt naar de aardbevingbelasting in de vorm van Peak Ground Accelaration (PGA) of Spectrale Acceleratie (Sa) in relatie tot een bepaalde kans van optreden.

Vaak schrijven nationale bouwnormen deze benadering voor. Dit is dan het uitgangspunt bij het berekenen van de sterkte van een constructie. Het berekenen van de sterkte kan gedaan worden met met 2D of 3D Eindige Elementen Modellen (EEM). De interactie tussen de grond en constructie speelt meestal een belangrijke rol. Wij kunnen voor u een aardbevingsbestendig ontwerp verzorgen, van start tot eind.

Kans op schade

Er zijn modellen beschikbaar waarmee bepaald kan worden wat de aardbevingsbelasting op een specifieke locatie is geweest. Deze modellen worden wel Ground Motion Prediction Equations (GMPE's) genoemd. Ook voor Groningen zijn deze modellen opgesteld.

Door het KNMI worden in Groningen aardbevingen gemeten. Op basis van deze metingen worden de modellen regelmatig aangepast. Door het vergelijken van de gemeten en gemodelleerde waarden van de Peak Ground Velocity (PGV) met de SBR-A richtlijn, kunnen wij een kans op schade bepalen.