Aardwarmte en warmteopslag

Kennis over de ondergrond en grondwater speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van aardwarmte en geothermie systemen. De temperatuur neemt toe met de diepte, dus hoe dieper hoe beter. Je moet alleen ook aardlagen hebben die voldoende doorlatend zijn om het warme water eruit te kunnen halen. Hoe dieper je boort, hoe groter de kosten en risico’s worden. Wij kunnen u helpen om een eerste scan te maken van de potentie van aardwarmte of geothermie op uw locatie of in uw gemeente. Ook kunnen wij u helpen om plannen en initiatieven te evalueren en een risicoanalyse te maken.

Kansen

Hoe dieper je boort, hoe hoger de temperatuur wordt. Elke kilometer meter neemt de temperatuur met ongeveer 30 graden toe, dit is de temperatuurgradiënt. Op 3 kilometer diepte vind je water van zo'n 100 graden. Geothermie systemen zijn open systemen op een diepte van meer dan een kilometer, die gebruik maken van een doorlatend watervoerend pakket. Op die diepte is dit meestal gesteente.

Geothermie systemen zijn meestal doubletten die bestaan uit een extractieput en een injectieput die op diepte ongeveer 1 tot 2 kilometer uit elkaar staan. De warmte uit het hete opgepompte water wordt via een warmtewisselaar onttrokken en het afgekoelde formatiewater wordt vervolgens weer geïnjecteerd in dezelfde diepe laag. De levensduur van zo’n doublet is ongeveer 30 jaar.

Risico’s

Naast de financiële risico’s zijn er ook nog andere risico’s. Een van de grootste risico’s is vervuiling van grondwater door lekkage van het formatiewater. Ook kan tijdens het boren gas worden aangeboord of kan er onverwacht een hoge druk in de laag worden aangetroffen. Daarnaast is er een kans dat er aardbevingen worden geïnduceerd, vooral als men gaat boren nabij breuken of in aardbevingsgebieden of als er onder hoge druk water wordt geïnjecteerd.

Er zijn allerlei maatregelen te nemen om de impact van deze risico’s te beperken. Seismische monitoring wordt soms gebruikt om te kunnen ingrijpen in het geval aardbevingen ontstaan. De verbuizingen kunnen dubbelwandig worden uitgevoerd of met roestvrijstaal om kans op lekkage door bijvoorbeeld corrosie te beperken.