Data analyse

Van data naar (beslis)informatie

Door de sterke toename van meetsensoren en technieken is er tegenwoordig meestal heel veel data beschikbaar. De uitdaging is om uit deze hoeveelheid data op een correcte en efficiënte manier de juiste beslisinformatie te destilleren. Het is ook belangrijk de fysische processen en karakteristieken die de (meet) data karakteriseren te begrijpen, omdat anders erg snel de onjuiste informatie wordt gegenereerd of eventuele fouten niet worden opgemerkt. We maken gebruik van bestaande software pakketten of ontwikkelen onze eigen scripts in Matlab of Python om de data te verwerken en te analyseren.

Diensten:
- Dataverwerking
- Data analyse
- Programmeren
- Structural health monitoring
- Trillingsmetingen
- GIS en Remote Sensing