Al het nieuws van Cohere

13-11-20

New Office

New Office

On the 1st of November we moved to our new location in Amersfoort. Our new address is Bergstraat 29.

08-10-20

Versterking van ons team

Versterking van ons team

Per 1 oktober is Pim van der Male ons team komen versterken! Hij heeft de afgelopen jaren gewerkt aan zijn promotieonderzoek aan de TU Delft op het gebied van een gekoppelde aanpak van de dynamica van offshore windturbines.

Pim blijft ook bij de TU Delft werkzaam, waardoor hij een mooie schakel vormt tussen Cohere Consultants en de TU Delft. Pim is sterk constructief onderbouwd en heeft grondige kennis van dynamica van constructies. Een mooie aanvulling op ons team!

01-07-20

Commissie Mijnbouwschade

Commissie Mijnbouwschade

Vanaf 1 juli 2020 kunnen particulieren en micro-ondernemers die denken dat zij schade hebben door mijnbouw zich melden bij de Commissie Mijnbouwschade. Siefko Slob van Cohere Consultants is een van de vier leden van de Commissie.

De leden van de Commissie zijn benoemd door de minister van Economische Zaken en Klimaat, voor maximaal 4 jaar. Het benoemen van de leden gebeurt onpartijdig en op basis van deskundigheid. De website van de Commissie is hier te vinden.

22-06-20

Vernieuwde website www.i4damsafety.com

Vernieuwde website www.i4damsafety.com

Het consortium i4damsafety waar Cohere Consultants onderdeel van uitmaakt, heeft een vernieuwde website! Zie www.i4damsafety.com. Het internationale consortium bestaat uit partijen met hoogwaardige kennis op het gebied van monitoren, grondonderzoek, grondmechanica en geotechnische- en geologische risico-analyses.

I4damsafety voorziet een integrale aanpak waarmee de veiligheid van met name mijnbouwdammen vergroot kan worden. Het bezwijken van meerdere mijnbouwdammen in de afgelopen paar jaar in Brazilie heeft aangetoond dat een verhoging van het veiligheidsniveau in veel gevallen nodig is.

29-01-20

DRR-Team verslag dambreuk Brazilië gepubliceerd

DRR-Team verslag dambreuk Brazilië gepubliceerd

Op 25 januari 2019 bezweek een grote mijnafval opslag in de buurt van Brumadinho.Dit gaf aanleiding tot DRR-Team missies in oktober en november 2019 waaraan Cohere Consultants heeft deelgenomen.De bevindingen van de missies zijn vastgelegd in het rapport van het DRR-team, dat hier kan worden gedownload.

21-08-19

Symposium Energy Geotechnics: 3 oktober 2019

Symposium Energy Geotechnics: 3 oktober 2019

Cohere Consultants is een van de organisatoren van het symposium “Energy Geotechnics: Mechanics of the energy transition”. Het symposium vind plaats op 3 oktober 2019 in het Science Centre van de Technische Universiteit Delft.

14-08-19

Nieuwbouw en Spoortrillingen

Nieuwbouw en Spoortrillingen

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft de kamer geïnformeerd over de Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen en de innovatieagenda bronaanpak spoortrillingen. Zie hier voor een download link naar deze documenten.

20-02-19

Wat de mijnbouw kan leren van Nederlandse dijken

Wat de mijnbouw kan leren van Nederlandse dijken

Een gigantische stortplaats bij een ijzerertsmijn begon te schuiven en zorgde voor een verwoestende modderlawine in Brazilië. Lees de bijdrage van Siefko Slob in de Trouw.

13-02-19

Bezwijken van de Brumadinho dam

Bezwijken van de Brumadinho dam

LinkedIN artikel over het bezwijken van de Brumadinho mijnafval dam (artikel is in het Engels).

15-10-18

Trillingen langs het spoor

Trillingen langs het spoor