Pim van der Male

Pim is een civiel ingenieur met een affiniteit voor complexe technische uitdagingen, variërend van geboorde tunnels tot fundaties van windturbines op zee. Zijn brede inzetbaarheid is kenmerkend, al is dynamica veelal de rode draad. Daar waar Pim aan de ene kant zijn eigen software tools ontwikkeld, spreekt hij even goed de taal van systems engineering.

2021-02/profiel-pvandermale2.png

Na afronding van zijn studie civiele techniek aan de TU Delft, heeft Pim een 15-jarige ervaring opgedaan als technisch adviseur ondergronds bouwen, en als onderzoeker en docent in de academische wereld, in binnen- en buitenland. In deze laatste hoedanigheid heeft hij zich gespecialiseerd in de dynamica van windturbines op zee, tevens het onderwerp van zijn proefschrift waarmee hij is gepromoveerd aan de TU Delft. Met zijn open blik heeft Pim een ervaring op een breed scala aan projecten, waarbij ook het analyseren van de trillingsgevoeligheid van bruggen en gebouwen, en het beoordelen van de seismische impact in Groningen het vermelden waard zijn. Pim is een verbinder die de verschillende talen spreekt en zodoende altijd succesvolle projecten nastreeft.