Project:
DRR missie Mine Tailings Brazilië

Cohere Consultants heeft in oktober en november 2019 deelgenomen aan twee missies van het Disaster Risk Reduction (DRR) team van het RVO naar Brazilië.

Siefko was onderdeel van een team van 6 personen die in opdracht van het RVO (Partners voor Water) de problemen met betrekking tot de stabiliteit van tailingdammen inventariseerde. De opdracht bestond uit twee missies: een fact finding missie waarbij een aantal mijnbouwlocaties zijn bezocht en het geven van een aantal workshops aan verschillende stakeholders en het Braziliaanse ANM (National Mining Authority).

De aanleiding was de grote dambreuk bij Brumadinho in januari van dit jaar waarbij veel mensen om het leven zijn gekomen. Eerder, in november 2105 is er ook al een mijndambreuk geweest in Brazilië bij Mariana. Hierbij zijn ook slachtoffers gevallen en is er ook veel milieuschade geweest. Het tailingmateriaal is in dit laatste geval een rivier ingestroomd en heeft benedenstrooms een groot deel van de rivier vervuild.