Project:
Effectiviteitsbepaling trillingsreducerende ondergrondse constructie spoor

Effectiviteitsbepaling trillingsreducerende ondergrondse constructie spoor

In opdracht van de Lingense Alliantie voert Cohere Consultants berekeningen uit waarmee de effectiviteit van verschillende alternatieve ontwerpen van een trillingsreducerende wand in de grond wordt onderzocht

Met een driedimensionaal eindige-elementenmodel worden tijdsafhankelijke berekeningen uitgevoerd. Zo worden als het ware een treinpassage en de hieruit voortkomende trillingsgolven gemodelleerd. Er wordt gebruik gemaakt van de software DIANA FEA.

Er worden berekeningen gemaakt voor een situatie met én zonder trillingsreducerende wand. Door de resultaten te vergelijken wordt de effectviteit van de wand bepaald.

Afbeelding van 3D eindige-elementenmodel