Project:
Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen

Cohere Consultants heeft in opdracht van Witteveen+Bos meegewerkt aan de handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen. De handreiking helpt gemeenten, projectinitiatiefnemers en andere stakeholders om bij nieuwbouw langs het spoor tijdig en concreet rekening te houden met trillingen van het spoor als gevolg van treinverkeer.

Cohere Consultants heeft meegeschreven aan de handreiking en met name het technische deel B. Daarnaast heeft Cohere Consultants mede praktijkpanelsessies voorbereid en begeleid waarin een aantal stakeholders waren vertegenwoordigd (waaronder verschillende gemeenten, ProRail, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en NEPRON).

De ervaring en kennis van Eliam op het gebied voorkomen van trillingshinder bij nieuwbouw in de omgeving van het spoor strekt zich uit over meer dan 10 jaar. Hij is ervaren met zowel het uitvoeren en interpreteren van metingen als het uitvoeren van modelberekeningen om te komen tot goede advisering ter voorkomen van trillingshinder. Dit maakt dat hij waardevolle input voor de handreiking kon geven.