Project:
Trillingsreducerende wand spoor

In opdracht van de Lingense Alliantie heeft Cohere Consultants een onderzoek uitgevoerd naar alternatieve ontwerpen van een trillingsreducerende wand langs het spoor. Vervolgens hebben wij trillingsmetingen voor en na realisatie uitgevoerd.

Met een driedimensionaal eindige-elementenmodel zijn tijdsafhankelijke analyses uitgevoerd. Het model simuleert hierbij een bewegende aslast over het spoor wat resulteert in golven die zich in de bodem voortplanten. Voor deze simulaties is de rekensoftware DIANA FEA gebruikt.


Door simulaties uit te voeren van de situatie met én zonder trillingsdempende wand in de bodem en de resultaten te vergelijken, is het trillingsreducerende effect berekend. De resultaten zijn vergeleken met de meetresultaten.