Technical assessments

Technische beoordeling van plannen en ontwerpen

Technische projecten hebben gewenste en vaak ongewenste impact op de omgeving en brengen altijd risico's met zich mee. Deze impact en risico's moeten vaak in een vroeg stadium in kaart worden gebracht. Binnen stedelijk gebied moet bijvoorbeeld bij bouwwerkzaaheden of tunnelwerkzaamheden voorafgaand aan realisatie een trillingsonderzoek worden uitgevoerd om hinder achteraf of tijdens het werk te voorkomen dan wel te beperken.

Geologisch veldonderzoek en quick scans zijn vaak nodig om de haalbaarheid van projecten te bepalen. Cohere Consultants heeft de technisch expertise en de ervaring om de impact van bijvoorbeeld trillingen en de haalbaarheid van projecten in kaart te brengen. Wij zijn in het verleden betrokken geweest bij meerdere studies zowel in Nederland alsook internationaal.

Diensten
- Trillingsonderzoek
- Gevaren en risico's
- Haalbaarheidsstudies
- Technische due diligence
- 3D geologisch en geotechnisch modelleren
- Geologische quickscan