Trillingen

We staan er niet vaak bij stil, maar alles is in beweging. Ons huis, de brug waar we over heen rijden en de grond onder onze voeten beweegt. Dit kan bijvoorbeeld komen door temperatuurvariatie, windbelasting of door een langsrijdende trein of vrachtwagen. In veel gevallen zijn dynamische effecten hiervan klein, maar lang niet altijd. Wij kunnen deze dynamische effecten voor u bepalen.

Trillingen bij bouw en spoor

Langs het spoor in Nederland staan veel woningen en er komen er in de toekomst nog meer bij. Wij hebben jarenlange ervaring in het bepalen van spoortrillingen als gevolg van treinverkeer. Wij doen dit door metingen uit te voeren en predicties voor toekomstige situaties te maken. Voor het uitwerken van mitigerende maatregelen tegen trillingshinder of -schade kunnen wij u helpen. Hierbij beschouwen we zowel de bron, bodem als gebouw. Is er sprake van laagfrequent geluid? Ook hierin kunnen wij specialistisch advies geven.

Bij bouwlocaties is het van belang hinder en schade door trillingen te voorkomen. Er dient daarom in de keuze van bouwmethoden en te hanteren afstanden goed rekening te worden gehouden met trillingen. Wij hebben ervaring met verschillende grootschalige bouwprojecten en kunnen u adviseren bij het uitvoeren van berekeningen en het verzorgen van metingen. Wij kunnen u ook helpen bij het opnemen van de juiste eisen in een bouwcontract. 

Dynamica van constructies

Inzicht in de dynamische responsie van een constructie is nodig om vroegtijdig bezwijken te voorkomen. Zo zien we dat bij offshore wind turbines het belangrijk is om in kaart te brengen hoe de turbine reageert op golf- en windbelasting. Het optreden van vermoeiing kan namelijk de levensduur sterk verkorten. Wij hebben specialistische kennis om u te helpen dergelijke vraagstukken op te lossen.  

Structural health monitoring is een onderzoeksveld waarbij de staat van een constructie met metingen wordt onderzocht. Dit vergt kennis van monitoring en meetapparatuur, data-interpretatie en de dynamische responsie van een constructie. Dit laatste kan op verschillende detail niveaus met eindige elementen modellen in kaart worden gebracht. Wij hebben hier ervaring mee en helpen u graag verder.