Trillingsonderzoek langs het spoor

Cohere Consultants voert veel onderzoek uit naar trillingen langs het spoor. Vaak gaat het om trillingsonderzoeken voor nieuwbouw, maar wij voeren ook regelmatig onderzoeksgerichte projecten uit. Zoekt u een specialistisch bureau op het gebied van spoortrillingen, neem dan contact met ons op!

Een trillingsonderzoek bij nieuwbouw bestaat vaak uit een aantal stappen:

- Quickscan van de nieuwbouwsituatie

- Uitvoeren van trillingsmetingen

- Prognose van verwachte trillingsniveaus

- Uitwerken en afwegen van maatregelen


Wanneer nodig kan een eindige elementenmodel worden opgesteld om in detail te bepalen hoe een gebouwontwerp reageert op spoortrillingen. De uitgevoerde trillingsmetingen dienen daarbij vaak als invoer.

Wanneer binnen een afstand van 100 meter van het spoor nieuwbouw wordt voorzien is het aan te raden een trillingsonderzoek uit te voeren. Zie ook ons artikel op de website van cobouw:

Voorkom slapeloze nachten door spoortrillingen bij nieuwbouw


Er zijn verschillende maatregelen mogelijk om spoortrillingen te reduceren. Een  effectieve maar ook kostbare maatregel is het toepassen van trillingsisolatoren in de vorm van oplegblokken of veren. In één van onze recente projecten zijn deze veren toegepast (zie foto).